Akkoord over herontwikkeling Dorpsplein Bergen

De Bakemaflat en de andere sterk verouderde en verloederende panden worden wel gesloopt om plaats te maken voor een nieuw plein

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van het Dorpsplein in het centrum van de kern Bergen. De gezamenlijk gevormde randvoorwaarden moeten er voor zorgen dat na jaren van praten de ontwikkeling van dit deel van het centrum van Bergen in een stroomversnelling komt.

Wethouder Klaas Valkering: “Al sinds het vertrek van stoomtrein Bello praten we over de invulling van het centrum. Door alle vertraging verpaupert nu de dorpskern. Daarom is het fijn dat we nu met door de gemeenschap gedragen uitgangspunten kunnen werken aan een centrum waar we allemaal trots op kunnen zijn.”

Gesprekken
Om de ontwikkelingen van de locatie rond de Bakemaflat vlot te trekken, wilde het college met de samenleving nieuwe maatschappelijk gedragen ruimtelijke randvoorwaarden opstellen, waarbinnen een ontwikkeling tot stand kan komen. De ervaring leert namelijk dat wanneer aan de voorkant wordt geïnvesteerd in gezamenlijke randvoorwaarden, dit aan de achterkant zorgt voor minder langdurige procedures. Daarom is sinds het voorjaar van 2020 met de Bewonersvereniging Bergen Centrum met succes gewerkt aan de nieuwe voorwaarden voor de ontwikkeling. Ditzelfde proces is ook gebruikt om de juridische en bestuurlijke impasse te doorbreken rond de Harmonielocatie, waarin gemeente, ontwikkelaar en diverse bewonersgroepen zich jarenlang bevonden.

Ruimtelijke randvoorwaarden
Als hoofdlijn gaan de nieuwe randvoorwaarden uit van een ontwikkeling die moet passen bij de Bergense maat. Daarbij is onder meer afgesproken dat de nieuwe bebouwing in bouwhoogte moet aansluiten bij de bestaande panden in het centrum. Ook zal het karakteristieke pand waarin op dit moment restaurant Julie’s is gevestigd, anders dan in de oude plannen, niet meer worden gesloopt. De Bakemaflat en de andere sterk verouderde en verloederende panden worden wel gesloopt om plaats te maken voor een nieuw plein en functies en filialen die aansluiten bij de Bergense behoefte.

Vervolgproces
De randvoorwaarden zijn dinsdag 15 december door het college vastgesteld. Nu is het aan de ontwikkelaar Bot Bouw uit Heerhugowaard om een plan te maken dat past binnen die voorwaarden. Dat plan zal met de inwoners worden besproken waarna een korte ruimtelijke procedure volgt. Omdat het bestemmingsplan niet hoeft te worden aangepast kunnen, wanneer juridische procedures uitblijven, de voorbereidingen voor de bouw eind 2021 beginnen.

Appartement in Bergen? Meld je aan!

Bron: Flessenpostuitbergen.nl