Goed bezochte inloopbijeenkomst over nieuwbouw Dorpsplein

Foto’s: Habrofotografie – Hans Brouwers en Bot Bouw

Om de geïnteresseerden, omwonenden en ondernemers uit het centrum van Bergen te informeren over de ontwikkelingen Dorpsplein en Winkelhart West is op 15 juni jl. een inloopbijeenkomst gehouden bij LadyPapa aan de Breelaan. Na de presentatie die vanwege corona online was gezet in het najaar van 2021, was nu het weer mogelijk om bijeenkomsten als deze te organiseren. Daar is door de omwonenden en omliggende ondernemers goed gebruik van gemaakt. Tijdens de inloop zijn presentatieborden en een maquette van het centrum van Bergen tentoongesteld en hebben ontwikkelaars van Bot Bouw samen met de architect van Moke Architecten en de gebiedsregisseur en projectleider van de gemeente uitleg gegeven over de plannen.

Via een reactieformulier konden opmerkingen worden geven op de plannen. Uit de reacties kan opgemaakt worden dat er circa 70% positieve reacties zijn van bewoners en ondernemers van Bergen en dat er draagvlak is voor de ontwikkeling van deze plannen in het centrum. 20% geeft aan het geheel te hoog of massaal te vinden en circa 10% geeft aan op die plek helemaal geen ontwikkeling te wensen of het plan anderszins aan te passen. Daarnaast is veel genoemd dat men blij is vooruitgang te zien in de planvorming en uit te kijken naar het moment dat er echt iets gaat gebeuren. Van de reacties die op het plan Winkelhart West zijn binnengekomen wordt gekeken hoe en of deze kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Ook te lezen op: Inloopmiddag over nieuwbouw Plein Bergen | Al het nieuws uit Bergen (rodi.nl)