Inloopmiddag- en avond 15 juni 2022

Voor twee ontwikkelingen aan het Plein in Bergen heeft Bot Bouw november vorig jaar de vergunningen ‘Afwijken bestemming’ aangevraagd bij de gemeente Bergen. Na publicatie zijn er enkele zienswijzen ingediend, welke door de gemeente zijn behandeld. Middels Nota’s van Beantwoording wordt een inhoudelijke reactie gegeven op deze zienswijzen. Op basis hiervan zijn de vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan verstrekt. Gezien de enorme belangstelling uit Bergen van zowel starters als mensen die op zoek zijn naar een appartementen in het centrum is dat goed nieuws, omdat hiermee de realisatie van de projecten weer een stap dichterbij komt.

Op woensdag 15 juni 2022 wordt er een inloopmiddag en -avond georganiseerd. Het tijdstip en de locatie volgt binnenkort. Tijdens deze inloop kan iedereen die geïnteresseerd is in de plannen zich verder laten informeren over de twee projecten aan het Dorpsplein. Tijdens deze inloop worden ook de eerste ideeën over het ontwerp getoond van het project Winkelhart West. Dit project ligt direct naast de locatie Dorpsplein aan de Dreef. De eigenaren van de in de zomer van 2021 door de brand getroffen commerciële ruimten zijn voornemens deze winkels geheel te vernieuwen en ook hier appartementen toe te voegen. Al met al vormen deze plannen een belangrijke en noodzakelijke impuls voor het centrum van Bergen.

Uiteraard vormt de openbare ruimte rond deze ontwikkelingen ook een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het centrum. De gemeente heeft speciaal hiervoor een project opgestart, waarbij uiteraard in participatie wordt voorzien. Tijdens de inloop kunt u zich ook hierover laten informeren.