Megaoperatie op het Plein: Kastanjeboom kan blijven behouden.

De oude paardenkastanjeboom op het Plein is enkele meters verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe ondergrondse parkeergarage. “De bewoners gaven aan zeer gehecht te zijn aan de boom, dus we hebben alles ingezet om hem te kunnen behouden” aldus gemeentewoordvoerder Olga de Wit.

De afgelopen maanden is de grote kastanjeboom voorbereid op een verplaatsing op het Plein. De wortels zijn vorig jaar afgestoken en de boom is regelmatig gevoed en bewaterd. De winterperiode is de meest geschikte periode om de boom te verplaatsen, omdat dan de sapstromen tot stilstand zijn gekomen. Daarnaast valt de verplaatsing buiten het broedseizoen en hebben de omliggende terrassen langs de Breelaan het minste last van de werkzaamheden.

De nieuwe plek van de boom is gekozen, zodat in de toekomst de nieuwbouw van de ondergrondse kelder mogelijk is en de boom kan blijven behouden. Daarnaast is rekening gehouden met de onder- en bovengrondse infrastructuur.

De kastanje wordt gekenmerkt door haar horizontale ‘armen’ met grote spanwijdte. De kroondiameter is ca. 12 meter. De verplaatsing van de boom was dan ook geen gemakkelijke opgave en er is groot materieel ingezet. De wortels zijn ondersteund door een constructie met zware metalen balken en buizen. Een spectaculaire operatie die veel bekijks trok.

Oorspronkelijk bericht

Bekijk ook de video

Foto: NHD jjfoto/Vincent de Vries