Planvorming Dorpsplein Bergen

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben in 2020 gezamenlijk de ruimtelijke randvoorwaarden geschept voor de ontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen. Bot Bouw is als ontwikkelende aannemer betrokken om binnen deze kaders het Dorpsplein Bergen te herontwikkelen tot een locatie die toekomt aan de Bergense behoefte.

In het plan worden de bestaande Bakemaflat en sterk verouderde en verloederende panden gesloopt om plaats te maken voor de realisatie van onder andere appartementen op de verdiepingen en een commerciële ruimten (horeca en winkels) in de plint die grenzen aan een plein welke nieuw wordt aangelegd. De bouwhoogte van de nieuwe bebouwing sluit aan bij reeds bestaande panden in het centrum en kent een divers woonprogramma, waarbij 40% van het nieuwe woonprogramma voor sociale huur- en/of koopappartementen is gereserveerd. De overige 60% is voor middensegment en vrije sector koopappartementen.

Nadat het kader is ingevuld kunnen omwonenden en andere belangstellenden zich laten informeren over de plannen.

Interesse om in de toekomst, midden in het fraaie centrum van Bergen, aan het Dorpsplein te wonen?